Науковим відділом Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ дистанційно проведено науковий семінар на тему «Перші кроки в науці» для курсантів та студентів коледжу, присвячений 26-й річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ.

З вітальним словом до учасників наукового семінару звернувся заступник директора коледжу Юрій Шмельов, який мотивував здобувачів освіти долучатися до заходів що проводяться на базі коледжу та університету.

Спікером наукового семінару виступила начальниця наукового відділу кандидатка економічних наук Марина Петченко.

До наукового семінару долучилися 49 здобувачів освіти коледжу, які є членами наукових гуртків та ті, що планують розпочати наукову діяльність.

Під час наукового семінару розглянуті наступні питання: нормативно-правова база в коледжі, що регламентує наукову діяльність, перелік діючих наукових гуртківв коледжі та їх керівників, розкриті питання переваги курсантсько-студентської наукової діяльності в коледжі та її роль в подальшій професійній діяльності, з чого розпочати наукову діяльність, види та результати науково-дослідних робіт, їх практична значимість, понятійний апарат і основні принципи та фундаментальні цінності академічної доброчесності, відповідальність за порушення академічної доброчесності, технічні засоби для перевірки унікальності робіт тощо.

Набуті знання учасники наукового семінару будуть використовувати в науково-дослідній роботі при написанні наукових статей, тез доповідей та наукових робіт.

КЛК ХНУВС